สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12973' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21979,5449,10707,262,3040,8278,1433,9230,6833,20201,9381,5815,1407,20991,21237,5661,10290,3826 Array ( [0] => 21979 [1] => 5449 [2] => 10707 [3] => 262 [4] => 3040 [5] => 8278 [6] => 1433 [7] => 9230 [8] => 6833 [9] => 20201 [10] => 9381 [11] => 5815 [12] => 1407 [13] => 20991 [14] => 21237 [15] => 5661 [16] => 10290 [17] => 3826 )