สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12973' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5749,9967,14606,1049,1484,21696,5800,4693,21331,20070,10707,23579,20307,18544,9661,24443,22282,9252 Array ( [0] => 5749 [1] => 9967 [2] => 14606 [3] => 1049 [4] => 1484 [5] => 21696 [6] => 5800 [7] => 4693 [8] => 21331 [9] => 20070 [10] => 10707 [11] => 23579 [12] => 20307 [13] => 18544 [14] => 9661 [15] => 24443 [16] => 22282 [17] => 9252 )