สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12972' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6562,17415,6229,2145,5637,20990,21619,20165,9928,21704,9930,22291,10145,3890,8407,6245,9926,489 Array ( [0] => 6562 [1] => 17415 [2] => 6229 [3] => 2145 [4] => 5637 [5] => 20990 [6] => 21619 [7] => 20165 [8] => 9928 [9] => 21704 [10] => 9930 [11] => 22291 [12] => 10145 [13] => 3890 [14] => 8407 [15] => 6245 [16] => 9926 [17] => 489 )