สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12972' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2788,13102,18208,3198,9159,2971,22480,1530,5167,8029,8363,3888,5649,5627,6452,2088,2030,21339 Array ( [0] => 2788 [1] => 13102 [2] => 18208 [3] => 3198 [4] => 9159 [5] => 2971 [6] => 22480 [7] => 1530 [8] => 5167 [9] => 8029 [10] => 8363 [11] => 3888 [12] => 5649 [13] => 5627 [14] => 6452 [15] => 2088 [16] => 2030 [17] => 21339 )