สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12972' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15558,18466,3835,16504,7743,1209,6797,21605,21704,22800,6476,6833,217,5787,5627,9757,4702,3433 Array ( [0] => 15558 [1] => 18466 [2] => 3835 [3] => 16504 [4] => 7743 [5] => 1209 [6] => 6797 [7] => 21605 [8] => 21704 [9] => 22800 [10] => 6476 [11] => 6833 [12] => 217 [13] => 5787 [14] => 5627 [15] => 9757 [16] => 4702 [17] => 3433 )