สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12972' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5676,12986,5924,11343,6632,14561,5255,3880,11487,14677,1522,3027,2884,5905,851,6413,10702,24115 Array ( [0] => 5676 [1] => 12986 [2] => 5924 [3] => 11343 [4] => 6632 [5] => 14561 [6] => 5255 [7] => 3880 [8] => 11487 [9] => 14677 [10] => 1522 [11] => 3027 [12] => 2884 [13] => 5905 [14] => 851 [15] => 6413 [16] => 10702 [17] => 24115 )