สินค้าหมด

1,300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12970' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1346,5486,20993,23847,10548,20286,19696,8028,4206,6061,5449,20543,24133,14740,17235,15163,9373,12464 Array ( [0] => 1346 [1] => 5486 [2] => 20993 [3] => 23847 [4] => 10548 [5] => 20286 [6] => 19696 [7] => 8028 [8] => 4206 [9] => 6061 [10] => 5449 [11] => 20543 [12] => 24133 [13] => 14740 [14] => 17235 [15] => 15163 [16] => 9373 [17] => 12464 )