สินค้าเหลือน้อย

6,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12967' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3201,22013,4010,10228,9211,14452,6504,5236,23578,3942,5655,20263,6745,10848,9777,24115,22821,4213 Array ( [0] => 3201 [1] => 22013 [2] => 4010 [3] => 10228 [4] => 9211 [5] => 14452 [6] => 6504 [7] => 5236 [8] => 23578 [9] => 3942 [10] => 5655 [11] => 20263 [12] => 6745 [13] => 10848 [14] => 9777 [15] => 24115 [16] => 22821 [17] => 4213 )