สินค้าเหลือน้อย

7,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12966' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22493,10289,25030,9179,23011,22278,1586,19459,19069,11174,10714,25175,7833,2646,5444,3881,24831,2822 Array ( [0] => 22493 [1] => 10289 [2] => 25030 [3] => 9179 [4] => 23011 [5] => 22278 [6] => 1586 [7] => 19459 [8] => 19069 [9] => 11174 [10] => 10714 [11] => 25175 [12] => 7833 [13] => 2646 [14] => 5444 [15] => 3881 [16] => 24831 [17] => 2822 )