สินค้าเหลือน้อย

7,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12966' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3892,22166,5509,21715,23289,14562,5673,22096,22061,22810,2787,260,5645,5658,10025,6860,4981,2851 Array ( [0] => 3892 [1] => 22166 [2] => 5509 [3] => 21715 [4] => 23289 [5] => 14562 [6] => 5673 [7] => 22096 [8] => 22061 [9] => 22810 [10] => 2787 [11] => 260 [12] => 5645 [13] => 5658 [14] => 10025 [15] => 6860 [16] => 4981 [17] => 2851 )