สินค้าเหลือน้อย

7,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12966' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21621,6631,16084,21966,5608,18461,21971,19081,23936,489,22192,12000,21163,21340,10155,19054,3658,23780 Array ( [0] => 21621 [1] => 6631 [2] => 16084 [3] => 21966 [4] => 5608 [5] => 18461 [6] => 21971 [7] => 19081 [8] => 23936 [9] => 489 [10] => 22192 [11] => 12000 [12] => 21163 [13] => 21340 [14] => 10155 [15] => 19054 [16] => 3658 [17] => 23780 )