สินค้าเหลือน้อย

7,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12966' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2934,20951,5265,14608,10440,22590,4927,3432,20123,11833,22636,5438,6645,15960,5678,1572,2646,2674 Array ( [0] => 2934 [1] => 20951 [2] => 5265 [3] => 14608 [4] => 10440 [5] => 22590 [6] => 4927 [7] => 3432 [8] => 20123 [9] => 11833 [10] => 22636 [11] => 5438 [12] => 6645 [13] => 15960 [14] => 5678 [15] => 1572 [16] => 2646 [17] => 2674 )