สินค้าเหลือน้อย

10,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12965' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22164,21649,4694,1543,13037,10783,6071,24099,14339,10159,22121,14608,3828,23086,13665,6685,1413,3648 Array ( [0] => 22164 [1] => 21649 [2] => 4694 [3] => 1543 [4] => 13037 [5] => 10783 [6] => 6071 [7] => 24099 [8] => 14339 [9] => 10159 [10] => 22121 [11] => 14608 [12] => 3828 [13] => 23086 [14] => 13665 [15] => 6685 [16] => 1413 [17] => 3648 )