สินค้าเหลือน้อย

10,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12965' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6247,8273,20786,2825,9136,18682,20310,19069,21241,23604,6562,8400,4347,6297,6476,8396,11921,19389 Array ( [0] => 6247 [1] => 8273 [2] => 20786 [3] => 2825 [4] => 9136 [5] => 18682 [6] => 20310 [7] => 19069 [8] => 21241 [9] => 23604 [10] => 6562 [11] => 8400 [12] => 4347 [13] => 6297 [14] => 6476 [15] => 8396 [16] => 11921 [17] => 19389 )