สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12963' and ( pcharacter='35' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7561,7556,13666,7554,12881,8777,7553,7557,7560,7558,10396,14008,7555,12880,7559 Array ( [0] => 7561 [1] => 7556 [2] => 13666 [3] => 7554 [4] => 12881 [5] => 8777 [6] => 7553 [7] => 7557 [8] => 7560 [9] => 7558 [10] => 10396 [11] => 14008 [12] => 7555 [13] => 12880 [14] => 7559 )