สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12963' and ( pcharacter='35' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7558,7554,12880,7553,7561,10396,7557,7556,7559,7555,8777,12881,13666,7560,14008 Array ( [0] => 7558 [1] => 7554 [2] => 12880 [3] => 7553 [4] => 7561 [5] => 10396 [6] => 7557 [7] => 7556 [8] => 7559 [9] => 7555 [10] => 8777 [11] => 12881 [12] => 13666 [13] => 7560 [14] => 14008 )