สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12963' and ( pcharacter='35' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7557,7558,14008,10396,7556,7559,7554,7555,7553,8777,13666,12881,7561,7560,12880 Array ( [0] => 7557 [1] => 7558 [2] => 14008 [3] => 10396 [4] => 7556 [5] => 7559 [6] => 7554 [7] => 7555 [8] => 7553 [9] => 8777 [10] => 13666 [11] => 12881 [12] => 7561 [13] => 7560 [14] => 12880 )