สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12963' and ( pcharacter='35' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14008,10396,7553,7557,7556,8777,7560,13666,7558,7554,12880,7559,7555,12881,7561 Array ( [0] => 14008 [1] => 10396 [2] => 7553 [3] => 7557 [4] => 7556 [5] => 8777 [6] => 7560 [7] => 13666 [8] => 7558 [9] => 7554 [10] => 12880 [11] => 7559 [12] => 7555 [13] => 12881 [14] => 7561 )