สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12963' and ( pcharacter='35' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13666,7561,8777,12880,7558,7555,7560,12881,10396,7553,7559,7557,14008,7556,7554 Array ( [0] => 13666 [1] => 7561 [2] => 8777 [3] => 12880 [4] => 7558 [5] => 7555 [6] => 7560 [7] => 12881 [8] => 10396 [9] => 7553 [10] => 7559 [11] => 7557 [12] => 14008 [13] => 7556 [14] => 7554 )