สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12963' and ( pcharacter='35' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7560,8777,7559,14008,7553,7554,7557,7556,7561,12880,10396,7558,12881,13666,7555 Array ( [0] => 7560 [1] => 8777 [2] => 7559 [3] => 14008 [4] => 7553 [5] => 7554 [6] => 7557 [7] => 7556 [8] => 7561 [9] => 12880 [10] => 10396 [11] => 7558 [12] => 12881 [13] => 13666 [14] => 7555 )