สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12963' and ( pcharacter='35' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8777,7561,7555,13666,7553,10396,12881,7554,7556,7557,14008,7558,12880,7559,7560 Array ( [0] => 8777 [1] => 7561 [2] => 7555 [3] => 13666 [4] => 7553 [5] => 10396 [6] => 12881 [7] => 7554 [8] => 7556 [9] => 7557 [10] => 14008 [11] => 7558 [12] => 12880 [13] => 7559 [14] => 7560 )