สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12963' and ( pcharacter='35' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7557,7553,12880,8777,7556,13666,7560,14008,7555,7559,12881,7554,7561,10396,7558 Array ( [0] => 7557 [1] => 7553 [2] => 12880 [3] => 8777 [4] => 7556 [5] => 13666 [6] => 7560 [7] => 14008 [8] => 7555 [9] => 7559 [10] => 12881 [11] => 7554 [12] => 7561 [13] => 10396 [14] => 7558 )