สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12962' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15599,17156,16848,8107,23229,5813,10086,8053,16834,24422,21090,22513,24581,12319,10355,24404,6079,10795 Array ( [0] => 15599 [1] => 17156 [2] => 16848 [3] => 8107 [4] => 23229 [5] => 5813 [6] => 10086 [7] => 8053 [8] => 16834 [9] => 24422 [10] => 21090 [11] => 22513 [12] => 24581 [13] => 12319 [14] => 10355 [15] => 24404 [16] => 6079 [17] => 10795 )