สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12962' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17584,4880,8209,17125,8441,16847,25062,25071,15533,24569,10415,21550,12123,10409,21950,3445,5836,6079 Array ( [0] => 17584 [1] => 4880 [2] => 8209 [3] => 17125 [4] => 8441 [5] => 16847 [6] => 25062 [7] => 25071 [8] => 15533 [9] => 24569 [10] => 10415 [11] => 21550 [12] => 12123 [13] => 10409 [14] => 21950 [15] => 3445 [16] => 5836 [17] => 6079 )