สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12962' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11475,21184,15218,19536,16853,10839,25061,16837,8334,8337,12923,7527,17115,12314,7847,12108,23191,6085 Array ( [0] => 11475 [1] => 21184 [2] => 15218 [3] => 19536 [4] => 16853 [5] => 10839 [6] => 25061 [7] => 16837 [8] => 8334 [9] => 8337 [10] => 12923 [11] => 7527 [12] => 17115 [13] => 12314 [14] => 7847 [15] => 12108 [16] => 23191 [17] => 6085 )