สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12962' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17128,6683,16851,7947,24582,4502,9508,3446,17649,3897,8087,21354,16845,15235,4936,15221,24566,8213 Array ( [0] => 17128 [1] => 6683 [2] => 16851 [3] => 7947 [4] => 24582 [5] => 4502 [6] => 9508 [7] => 3446 [8] => 17649 [9] => 3897 [10] => 8087 [11] => 21354 [12] => 16845 [13] => 15235 [14] => 4936 [15] => 15221 [16] => 24566 [17] => 8213 )