สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12962' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8810,7880,17746,8218,12307,17128,21068,10031,20801,12310,8339,7299,12304,12335,10415,15536,7025,8087 Array ( [0] => 8810 [1] => 7880 [2] => 17746 [3] => 8218 [4] => 12307 [5] => 17128 [6] => 21068 [7] => 10031 [8] => 20801 [9] => 12310 [10] => 8339 [11] => 7299 [12] => 12304 [13] => 12335 [14] => 10415 [15] => 15536 [16] => 7025 [17] => 8087 )