สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12962' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22243,20080,23191,15617,8058,18695,15609,21090,7418,4615,17577,22756,21676,6089,12335,12125,9354,4517 Array ( [0] => 22243 [1] => 20080 [2] => 23191 [3] => 15617 [4] => 8058 [5] => 18695 [6] => 15609 [7] => 21090 [8] => 7418 [9] => 4615 [10] => 17577 [11] => 22756 [12] => 21676 [13] => 6089 [14] => 12335 [15] => 12125 [16] => 9354 [17] => 4517 )