สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12962' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21851,12317,10414,17118,5727,19540,16836,8113,11180,15213,15212,14045,5842,17143,7033,10418,17571,15214 Array ( [0] => 21851 [1] => 12317 [2] => 10414 [3] => 17118 [4] => 5727 [5] => 19540 [6] => 16836 [7] => 8113 [8] => 11180 [9] => 15213 [10] => 15212 [11] => 14045 [12] => 5842 [13] => 17143 [14] => 7033 [15] => 10418 [16] => 17571 [17] => 15214 )