สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12961' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12313,9355,4887,8197,21035,18338,19716,16843,7943,16822,4537,5837,24079,8069,8333,5736,24424,7519 Array ( [0] => 12313 [1] => 9355 [2] => 4887 [3] => 8197 [4] => 21035 [5] => 18338 [6] => 19716 [7] => 16843 [8] => 7943 [9] => 16822 [10] => 4537 [11] => 5837 [12] => 24079 [13] => 8069 [14] => 8333 [15] => 5736 [16] => 24424 [17] => 7519 )