สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12961' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10938,5287,23566,12116,16609,8085,15600,19808,15200,20552,21505,7888,10166,20081,20797,4531,17155,10389 Array ( [0] => 10938 [1] => 5287 [2] => 23566 [3] => 12116 [4] => 16609 [5] => 8085 [6] => 15600 [7] => 19808 [8] => 15200 [9] => 20552 [10] => 21505 [11] => 7888 [12] => 10166 [13] => 20081 [14] => 20797 [15] => 4531 [16] => 17155 [17] => 10389 )