สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12960' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6092,8064,10489,4527,15537,8449,20838,7516,11478,7886,12299,15180,8340,12341,8071,18695,20443,4932 Array ( [0] => 6092 [1] => 8064 [2] => 10489 [3] => 4527 [4] => 15537 [5] => 8449 [6] => 20838 [7] => 7516 [8] => 11478 [9] => 7886 [10] => 12299 [11] => 15180 [12] => 8340 [13] => 12341 [14] => 8071 [15] => 18695 [16] => 20443 [17] => 4932 )