สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12960' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10172,5296,10954,6967,10400,7951,16822,8937,15238,10410,17573,7292,5737,17137,11187,7305,12342,12340 Array ( [0] => 10172 [1] => 5296 [2] => 10954 [3] => 6967 [4] => 10400 [5] => 7951 [6] => 16822 [7] => 8937 [8] => 15238 [9] => 10410 [10] => 17573 [11] => 7292 [12] => 5737 [13] => 17137 [14] => 11187 [15] => 7305 [16] => 12342 [17] => 12340 )