สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12958' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11262,16297,16413,12059,13272,18405,18402,13270,19800,12250,22237,11388,712,16414,21579,18522,12752,12959 Array ( [0] => 11262 [1] => 16297 [2] => 16413 [3] => 12059 [4] => 13272 [5] => 18405 [6] => 18402 [7] => 13270 [8] => 19800 [9] => 12250 [10] => 22237 [11] => 11388 [12] => 712 [13] => 16414 [14] => 21579 [15] => 18522 [16] => 12752 [17] => 12959 )