สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12958' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8645,712,12057,16139,719,12059,16296,18453,11387,13277,12056,19510,722,16295,18402,19144,13274,13276 Array ( [0] => 8645 [1] => 712 [2] => 12057 [3] => 16139 [4] => 719 [5] => 12059 [6] => 16296 [7] => 18453 [8] => 11387 [9] => 13277 [10] => 12056 [11] => 19510 [12] => 722 [13] => 16295 [14] => 18402 [15] => 19144 [16] => 13274 [17] => 13276 )