สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12941' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13042,4086,8651,22407,13384,15697,10867,18357,19432,18355,13406,12942,13381,4875,4783,22638,14721,9375 Array ( [0] => 13042 [1] => 4086 [2] => 8651 [3] => 22407 [4] => 13384 [5] => 15697 [6] => 10867 [7] => 18357 [8] => 19432 [9] => 18355 [10] => 13406 [11] => 12942 [12] => 13381 [13] => 4875 [14] => 4783 [15] => 22638 [16] => 14721 [17] => 9375 )