มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12937' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16057,9989,10435,21412,7532,9115,19472,7880,12344,7033,10188,9355,15608,5216,8194,10949,20784,7517 Array ( [0] => 16057 [1] => 9989 [2] => 10435 [3] => 21412 [4] => 7532 [5] => 9115 [6] => 19472 [7] => 7880 [8] => 12344 [9] => 7033 [10] => 10188 [11] => 9355 [12] => 15608 [13] => 5216 [14] => 8194 [15] => 10949 [16] => 20784 [17] => 7517 )