มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12923' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24416,8053,19095,14045,21069,4887,12125,5844,21039,11183,7296,9802,11134,16464,11974,25123,12112,10629 Array ( [0] => 24416 [1] => 8053 [2] => 19095 [3] => 14045 [4] => 21069 [5] => 4887 [6] => 12125 [7] => 5844 [8] => 21039 [9] => 11183 [10] => 7296 [11] => 9802 [12] => 11134 [13] => 16464 [14] => 11974 [15] => 25123 [16] => 12112 [17] => 10629 )