สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12917' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24582,21414,3898,12901,8215,8530,15608,5216,12333,4519,15615,10956,11809,24411,11368,9977,12962,6747 Array ( [0] => 24582 [1] => 21414 [2] => 3898 [3] => 12901 [4] => 8215 [5] => 8530 [6] => 15608 [7] => 5216 [8] => 12333 [9] => 4519 [10] => 15615 [11] => 10956 [12] => 11809 [13] => 24411 [14] => 11368 [15] => 9977 [16] => 12962 [17] => 6747 )