สินค้าเหลือน้อย

3,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12915' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11432,1381,3816,12862,1689,2741,2482,11617,6128,18981,12861,14249,4359,18974,4211,3156,5099,22422 Array ( [0] => 11432 [1] => 1381 [2] => 3816 [3] => 12862 [4] => 1689 [5] => 2741 [6] => 2482 [7] => 11617 [8] => 6128 [9] => 18981 [10] => 12861 [11] => 14249 [12] => 4359 [13] => 18974 [14] => 4211 [15] => 3156 [16] => 5099 [17] => 22422 )