สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12914' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12912,17937,15642,8807,12611,3186,3675,18829,12746,18641,14991,16871,8801,15000,16861,18477,5417,12624 Array ( [0] => 12912 [1] => 17937 [2] => 15642 [3] => 8807 [4] => 12611 [5] => 3186 [6] => 3675 [7] => 18829 [8] => 12746 [9] => 18641 [10] => 14991 [11] => 16871 [12] => 8801 [13] => 15000 [14] => 16861 [15] => 18477 [16] => 5417 [17] => 12624 )