สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12913' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14482,8459,4166,3665,17925,18849,16061,4361,14978,18830,12624,18480,8458,8705,16871,15642,3361,17922 Array ( [0] => 14482 [1] => 8459 [2] => 4166 [3] => 3665 [4] => 17925 [5] => 18849 [6] => 16061 [7] => 4361 [8] => 14978 [9] => 18830 [10] => 12624 [11] => 18480 [12] => 8458 [13] => 8705 [14] => 16871 [15] => 15642 [16] => 3361 [17] => 17922 )