สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12911' and ( pcharacter='259' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11462,21116,14953,12909,12907,13977,6273,21525,11440,12910,12904,15318,13976,14952,12797,12906,12054,12796 Array ( [0] => 11462 [1] => 21116 [2] => 14953 [3] => 12909 [4] => 12907 [5] => 13977 [6] => 6273 [7] => 21525 [8] => 11440 [9] => 12910 [10] => 12904 [11] => 15318 [12] => 13976 [13] => 14952 [14] => 12797 [15] => 12906 [16] => 12054 [17] => 12796 )