สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12897' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2287,7071,2018,10075,7072,2699,7065,2017,12896,222,12239,6738,2295,2293,6740,7480,7478,6739 Array ( [0] => 2287 [1] => 7071 [2] => 2018 [3] => 10075 [4] => 7072 [5] => 2699 [6] => 7065 [7] => 2017 [8] => 12896 [9] => 222 [10] => 12239 [11] => 6738 [12] => 2295 [13] => 2293 [14] => 6740 [15] => 7480 [16] => 7478 [17] => 6739 )