สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12897' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12896,6740,10075,2286,2295,2293,12239,2296,10074,10071,6739,7065,7066,2017,222,2290,2297,6738 Array ( [0] => 12896 [1] => 6740 [2] => 10075 [3] => 2286 [4] => 2295 [5] => 2293 [6] => 12239 [7] => 2296 [8] => 10074 [9] => 10071 [10] => 6739 [11] => 7065 [12] => 7066 [13] => 2017 [14] => 222 [15] => 2290 [16] => 2297 [17] => 6738 )