สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12897' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2297,10601,7478,10773,2288,7480,12896,6737,2017,12239,7066,7067,7065,6738,2286,2295,12231,2291 Array ( [0] => 2297 [1] => 10601 [2] => 7478 [3] => 10773 [4] => 2288 [5] => 7480 [6] => 12896 [7] => 6737 [8] => 2017 [9] => 12239 [10] => 7066 [11] => 7067 [12] => 7065 [13] => 6738 [14] => 2286 [15] => 2295 [16] => 12231 [17] => 2291 )