สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12896' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7480,2286,10773,6737,2290,222,6739,10071,7065,7067,2292,7072,6736,2293,2291,2287,2018,12231 Array ( [0] => 7480 [1] => 2286 [2] => 10773 [3] => 6737 [4] => 2290 [5] => 222 [6] => 6739 [7] => 10071 [8] => 7065 [9] => 7067 [10] => 2292 [11] => 7072 [12] => 6736 [13] => 2293 [14] => 2291 [15] => 2287 [16] => 2018 [17] => 12231 )