สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12896' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6737,2699,5267,12239,7071,2295,2287,7480,7072,12897,6740,10071,5681,2296,2288,6738,2017,10075 Array ( [0] => 6737 [1] => 2699 [2] => 5267 [3] => 12239 [4] => 7071 [5] => 2295 [6] => 2287 [7] => 7480 [8] => 7072 [9] => 12897 [10] => 6740 [11] => 10071 [12] => 5681 [13] => 2296 [14] => 2288 [15] => 6738 [16] => 2017 [17] => 10075 )