สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12896' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10601,10072,10074,2297,222,7067,10075,7480,2018,5681,2296,12897,2291,2699,7072,6739,7065,2288 Array ( [0] => 10601 [1] => 10072 [2] => 10074 [3] => 2297 [4] => 222 [5] => 7067 [6] => 10075 [7] => 7480 [8] => 2018 [9] => 5681 [10] => 2296 [11] => 12897 [12] => 2291 [13] => 2699 [14] => 7072 [15] => 6739 [16] => 7065 [17] => 2288 )