สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12896' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2293,10773,2286,6736,2297,7066,2017,6740,12897,7480,10074,7478,7071,12231,5681,2018,6738,7072 Array ( [0] => 2293 [1] => 10773 [2] => 2286 [3] => 6736 [4] => 2297 [5] => 7066 [6] => 2017 [7] => 6740 [8] => 12897 [9] => 7480 [10] => 10074 [11] => 7478 [12] => 7071 [13] => 12231 [14] => 5681 [15] => 2018 [16] => 6738 [17] => 7072 )