สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12896' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,222,10601,6740,2295,6738,2287,7066,2297,6736,12897,6739,2291,10074,10071,10075,5681,7065,2296 Array ( [0] => 222 [1] => 10601 [2] => 6740 [3] => 2295 [4] => 6738 [5] => 2287 [6] => 7066 [7] => 2297 [8] => 6736 [9] => 12897 [10] => 6739 [11] => 2291 [12] => 10074 [13] => 10071 [14] => 10075 [15] => 5681 [16] => 7065 [17] => 2296 )