สินค้าเหลือน้อย

2,200 BAHT
2750 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'12894' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11584,7926,3582,3092,19369,11419,22861,5708,1105,7843,23000,22999,11582,22998,10345,11583,7076,18703 Array ( [0] => 11584 [1] => 7926 [2] => 3582 [3] => 3092 [4] => 19369 [5] => 11419 [6] => 22861 [7] => 5708 [8] => 1105 [9] => 7843 [10] => 23000 [11] => 22999 [12] => 11582 [13] => 22998 [14] => 10345 [15] => 11583 [16] => 7076 [17] => 18703 )