สินค้าเหลือน้อย

2,200 BAHT
2750 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'12894' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22861,10802,23000,22554,23490,19050,10345,10302,7843,1105,5517,10801,1636,10805,22447,7076,12893,22448 Array ( [0] => 22861 [1] => 10802 [2] => 23000 [3] => 22554 [4] => 23490 [5] => 19050 [6] => 10345 [7] => 10302 [8] => 7843 [9] => 1105 [10] => 5517 [11] => 10801 [12] => 1636 [13] => 10805 [14] => 22447 [15] => 7076 [16] => 12893 [17] => 22448 )