สินค้าหมด

75 BAHT
80 BAHT

นี่คือการต่อสู้ของเหล่าวัยรุ่น ถ้า ‘เขินอาย’ ก่อนคือผู้แพ้!

คุณทาคากิที่นั่งข้างๆ วันๆ เอาแต่แกล้งผมดีนัก คอยดูเถอะ วันนี้แหละ ผมจะแกล้งคุณทาคากิกลับบ้าง เอาให้อายม้วนไปเลย!!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'12890' and ( pcharacter='374' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11681,11988,12297,12950,15019,15018,12298,12949,18251,13706 Array ( [0] => 11681 [1] => 11988 [2] => 12297 [3] => 12950 [4] => 15019 [5] => 15018 [6] => 12298 [7] => 12949 [8] => 18251 [9] => 13706 )