สินค้าเหลือน้อย

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

นี่คือการต่อสู้ของเหล่าวัยรุ่น ถ้า ‘เขินอาย’ ก่อนคือผู้แพ้!

คุณทาคากิที่นั่งข้างๆ วันๆ เอาแต่แกล้งผมดีนัก คอยดูเถอะ วันนี้แหละ ผมจะแกล้งคุณทาคากิกลับบ้าง เอาให้อายม้วนไปเลย!!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'12890' and ( pcharacter='374' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11988,12950,12949,15019,12297,12298,13706,15018,18251,11681 Array ( [0] => 11988 [1] => 12950 [2] => 12949 [3] => 15019 [4] => 12297 [5] => 12298 [6] => 13706 [7] => 15018 [8] => 18251 [9] => 11681 )