สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12889' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10005,21557,5828,811,813,3937,4115,4805,810,4997,1053,21559,22868,12226,1056,10327,22230,1058 Array ( [0] => 10005 [1] => 21557 [2] => 5828 [3] => 811 [4] => 813 [5] => 3937 [6] => 4115 [7] => 4805 [8] => 810 [9] => 4997 [10] => 1053 [11] => 21559 [12] => 22868 [13] => 12226 [14] => 1056 [15] => 10327 [16] => 22230 [17] => 1058 )