สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12889' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5828,4812,21559,3070,4998,1181,4809,22868,22230,1056,811,23362,815,22817,814,816,10430,7792 Array ( [0] => 5828 [1] => 4812 [2] => 21559 [3] => 3070 [4] => 4998 [5] => 1181 [6] => 4809 [7] => 22868 [8] => 22230 [9] => 1056 [10] => 811 [11] => 23362 [12] => 815 [13] => 22817 [14] => 814 [15] => 816 [16] => 10430 [17] => 7792 )