สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12889' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10430,819,1054,3067,5063,4997,21557,3937,4999,1617,4104,4812,9828,4807,808,3593,4339,21560 Array ( [0] => 10430 [1] => 819 [2] => 1054 [3] => 3067 [4] => 5063 [5] => 4997 [6] => 21557 [7] => 3937 [8] => 4999 [9] => 1617 [10] => 4104 [11] => 4812 [12] => 9828 [13] => 4807 [14] => 808 [15] => 3593 [16] => 4339 [17] => 21560 )