สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12889' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,819,226,4814,3067,1057,5052,3071,5207,4339,7063,12226,808,4806,3068,4998,3860,817,4807 Array ( [0] => 819 [1] => 226 [2] => 4814 [3] => 3067 [4] => 1057 [5] => 5052 [6] => 3071 [7] => 5207 [8] => 4339 [9] => 7063 [10] => 12226 [11] => 808 [12] => 4806 [13] => 3068 [14] => 4998 [15] => 3860 [16] => 817 [17] => 4807 )