สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12889' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10430,10005,22230,3862,1053,810,5856,815,4809,1054,12226,3593,4091,21559,5827,22869,7792,3924 Array ( [0] => 10430 [1] => 10005 [2] => 22230 [3] => 3862 [4] => 1053 [5] => 810 [6] => 5856 [7] => 815 [8] => 4809 [9] => 1054 [10] => 12226 [11] => 3593 [12] => 4091 [13] => 21559 [14] => 5827 [15] => 22869 [16] => 7792 [17] => 3924 )