สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12889' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4104,811,226,4809,5828,4115,4805,4573,1617,4999,1056,4998,4810,810,10430,3924,22817,5052 Array ( [0] => 4104 [1] => 811 [2] => 226 [3] => 4809 [4] => 5828 [5] => 4115 [6] => 4805 [7] => 4573 [8] => 1617 [9] => 4999 [10] => 1056 [11] => 4998 [12] => 4810 [13] => 810 [14] => 10430 [15] => 3924 [16] => 22817 [17] => 5052 )