สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12889' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1617,1055,5207,808,10327,4104,5064,814,815,813,22857,3067,5856,3069,4998,809,3070,816 Array ( [0] => 1617 [1] => 1055 [2] => 5207 [3] => 808 [4] => 10327 [5] => 4104 [6] => 5064 [7] => 814 [8] => 815 [9] => 813 [10] => 22857 [11] => 3067 [12] => 5856 [13] => 3069 [14] => 4998 [15] => 809 [16] => 3070 [17] => 816 )