สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12888' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4380,12807,4386,4388,4389,4387,3215,6829,19652,4383,4385,6237,6226,12800,4382,12801,4381 Array ( [0] => 4380 [1] => 12807 [2] => 4386 [3] => 4388 [4] => 4389 [5] => 4387 [6] => 3215 [7] => 6829 [8] => 19652 [9] => 4383 [10] => 4385 [11] => 6237 [12] => 6226 [13] => 12800 [14] => 4382 [15] => 12801 [16] => 4381 )