สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12888' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6237,4382,6829,4387,4380,12807,19652,4385,4386,12800,4389,12801,4388,4383,4381,3215,6226 Array ( [0] => 6237 [1] => 4382 [2] => 6829 [3] => 4387 [4] => 4380 [5] => 12807 [6] => 19652 [7] => 4385 [8] => 4386 [9] => 12800 [10] => 4389 [11] => 12801 [12] => 4388 [13] => 4383 [14] => 4381 [15] => 3215 [16] => 6226 )