สินค้าเหลือน้อย

1,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12870' and ( pcharacter='267' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5081,13553,20581,19402,23890,17528,23016,16284,17523,22782,17526,21955,12531,17529,20582,17524,14059,12507 Array ( [0] => 5081 [1] => 13553 [2] => 20581 [3] => 19402 [4] => 23890 [5] => 17528 [6] => 23016 [7] => 16284 [8] => 17523 [9] => 22782 [10] => 17526 [11] => 21955 [12] => 12531 [13] => 17529 [14] => 20582 [15] => 17524 [16] => 14059 [17] => 12507 )