สินค้าเหลือน้อย

4,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12822' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16217,8871,1836,20454,20580,12435,23761,13907,2150,9442,16185,12437,17509,1830,1804,20550,334,16199 Array ( [0] => 16217 [1] => 8871 [2] => 1836 [3] => 20454 [4] => 20580 [5] => 12435 [6] => 23761 [7] => 13907 [8] => 2150 [9] => 9442 [10] => 16185 [11] => 12437 [12] => 17509 [13] => 1830 [14] => 1804 [15] => 20550 [16] => 334 [17] => 16199 )