สินค้าเหลือน้อย

4,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12822' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13784,4323,13907,77,9111,14621,16149,19,20571,22312,16198,19406,4395,342,14624,18166,19831,13574 Array ( [0] => 13784 [1] => 4323 [2] => 13907 [3] => 77 [4] => 9111 [5] => 14621 [6] => 16149 [7] => 19 [8] => 20571 [9] => 22312 [10] => 16198 [11] => 19406 [12] => 4395 [13] => 342 [14] => 14624 [15] => 18166 [16] => 19831 [17] => 13574 )