สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12812' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18838,4360,18847,17225,12931,20324,12611,8694,17923,14007,17921,16329,18842,21226,8459,3348,16861,4361 Array ( [0] => 18838 [1] => 4360 [2] => 18847 [3] => 17225 [4] => 12931 [5] => 20324 [6] => 12611 [7] => 8694 [8] => 17923 [9] => 14007 [10] => 17921 [11] => 16329 [12] => 18842 [13] => 21226 [14] => 8459 [15] => 3348 [16] => 16861 [17] => 4361 )