สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12812' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17951,4170,5894,8796,18486,14988,11955,14994,3421,17920,20323,17934,3273,18477,18484,14997,3363,10678 Array ( [0] => 17951 [1] => 4170 [2] => 5894 [3] => 8796 [4] => 18486 [5] => 14988 [6] => 11955 [7] => 14994 [8] => 3421 [9] => 17920 [10] => 20323 [11] => 17934 [12] => 3273 [13] => 18477 [14] => 18484 [15] => 14997 [16] => 3363 [17] => 10678 )