สินค้าเหลือน้อย

399 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12812' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14978,17926,21221,18484,8795,16870,6307,17951,7868,20330,8027,18846,7823,18633,5417,18630,20321,18476 Array ( [0] => 14978 [1] => 17926 [2] => 21221 [3] => 18484 [4] => 8795 [5] => 16870 [6] => 6307 [7] => 17951 [8] => 7868 [9] => 20330 [10] => 8027 [11] => 18846 [12] => 7823 [13] => 18633 [14] => 5417 [15] => 18630 [16] => 20321 [17] => 18476 )