สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12812' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12924,8455,18848,8456,15000,6312,14990,19451,16061,3675,18634,12929,3361,12625,4038,14656,12098,12357 Array ( [0] => 12924 [1] => 8455 [2] => 18848 [3] => 8456 [4] => 15000 [5] => 6312 [6] => 14990 [7] => 19451 [8] => 16061 [9] => 3675 [10] => 18634 [11] => 12929 [12] => 3361 [13] => 12625 [14] => 4038 [15] => 14656 [16] => 12098 [17] => 12357 )